Privacy verklaring

privacy verklaring

Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van autoimmuun.com

In deze privacy verklaring lees je alles over over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.

Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens voor opgeslagen worden en waar deze opgeslagen zijn. Daarnaast vind je hier ook jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door wetswijzigingen.

Autoimmuun

Op dit moment lees je de privacy verklaring van autoimmuun. Autoimmuun is een blog geschreven en beheerd door Sanne. Je vind hier blogs, tips en verhalen.

Er zijn momenten waarop jouw gegevens door autoimmuun verzameld worden. Het is om deze reden goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom je gegevens kan aangeven.

Autoimmuun is een particuliere blog, en wordt geschreven en bestuurd door Sanne.

Doel gegevens

Voor een aantal doelen worden je persoonsgegevens verzameld. Deze zal ik hieronder uitlichten.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen worden verzameld als jij contact opneemt met autoimmuun. In het contactformulier worden alleen de noodzakelijke gegevens gevraagd, om de benodigde gegevens, een dienst of vraag te beantwoorden, zoals je naam en mailadres.

Analytics

De website van autoimmuun verzameld jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurd met analytics. Deze gegevens zijn anoniem en hierdoor niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan de duur van je website bezoek en/of  welke pagina’s je bezoekt.

Alle gegevens worden verwerkt met jouw toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden voor langere periode bewaard door autoimmuun maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact:

Op het moment dat jij contact opneemt met autoimmuun, worden de  gegevens die jij meestuurt, zoals je naam, mailadres en eventueel bedrijfsnaam, opgeslagen op de mailserver.  Die mails worden tot maximaal 2 jaar terug bewaard.

Analytics:

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Rechten

Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij autoimmuun vastgelegd en bewaard worden. Dit kun je doen door contact op te nemen via dit contactformulier van autoimmuun.

Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door autoimmuun. Je kunt hiervoor contact opnemen via dit contactformulier.

Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij autoimmuun vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht.  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat autoimmuun niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).Wil jij niet dat autoimmuun jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@versgemerkt.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen vier weken te reageren.

Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij autoimmuun opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient autoimmuun al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door autoimmuun of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven-staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van autoimmuun privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.